Geloof is de sleutel tot kennis 2019

Doelbedrag4.006,45
Giften tot nu toe3.450,00
Nog nodig556,45
Voortgang
Deadline31 december 2019
The campaign ended 3 years, 5 months, 10 hours, 24 minutes, 42 seconds ago

Dit project is afgerond!
Categorie:

Beschrijving

Op 8 en 9 november 2019 organiseren wij een congres met als titel ‘Geloof is de sleutel tot kennis’. We richten ons op opvoeding, onderwijs en onderzoek. Meer informatie over dit congres is hier te vinden. Wij zoeken voor dat congres nog (particuliere) sponsors die dit initiatief willen ondersteunen. De kosten voor dit congres zijn uiteindelijk uitgekomen op 3.897,64 euro. De begroting is op te vragen bij de organisator van dit congres, Jan van Meerten via jan@logos.nl.

U kunt ons steunen door:
– Zelf deel te nemen aan dit congres en de entree te betalen. Met 200 betaalde deelnemers per dag draaien we quitte. Aanmelden kan via deze link.
– Mensen te ondersteunen om dit congres bij te wonen. Aanmelden kan via deze link.
– Een gift te geven. Deze gift is, vanwege onze ANBI-status, aftrekbaar bij de belastingdienst.

Ondersteuners11
Totaal bedrag3.450,00
Doel4.006,45
Nog nodig556,45
Startdatum31 mei 2023
Eind Datum31 december 2019
Tijd overThe campaign ended 3 years, 5 months, 10 hours, 24 minutes, 43 seconds ago