De basisschool op weg naar 2020

Doelbedrag25.000,00
Giften tot nu toe5.891,50
Nog nodig19.108,50
Voortgang
Deadline1 januari 2020
The campaign will end in 3 months, 9 days, 2 hours, 16 minutes, 5 seconds

Categorie:

Beschrijving

De basisschoolleeftijd is de leeftijd waarin de basis wordt gelegd voor het verdere leven. Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en vormen zich een beeld van de werkelijkheid. Het is uitermate belangrijk dat het beeld dat onze kinderen krijgen van deze werkelijkheid bijbelgetrouw is. Vandaag de dag zijn onze kinderen maar al te vaak overgeleverd aan de grillen van de media en het seculier en naturalistisch denken. Als we ze daarin blijvend onderdompelen (en geen creationistische bagage meegeven) zijn ze in hun verdere leven evolutionist/naturalist en zo mogelijk zelfs atheïst. Hoe kunnen we het tij keren?

Met dit project, dat onder leiding staat van onze medewerker Jan van Meerten, willen aan deze dringende behoefte voldoen. Dit jaar zal het opgehaalde bedrag uitsluitend besteed worden aan materiaal en portokosten. We willen inventariseren welk materiaal er voor handen is en zo de leemtes ontdekken. In een volgend project ‘De basisschool ná 2020’ willen we aanvullend materiaal maken zodat ook de leemtes gevuld worden. Dit blijft echter toekomstmuziek als we niet weten welk materiaal er voorhanden is. De portokosten worden besteed aan een brief aan alle christelijke basisscholen met de bevindingen van de inventarisatie, zodat onze doelgroep weet welk materiaal er voorhanden is en hoe ze dat kunnen gebruiken. Als laatste willen we educatieve centra en musea in kaart brengen die raakvlakken hebben met ons thema ‘geloof en wetenschap’.

Output

September

3-9-2019 Een boekenpakket verzonden naar Gereformeerde Basisschool De Halm (Almkerk), Christelijk Kindcentrum De Rietzanger (Eelderwolde), Christelijke Basisschool ’t Kompas (Emmeloord), Reformatorische School Timotheüs (Lelystad), Rooms Katholieke Basisschool Bonifatius
(Ter Apel), Openbare Basisschool De Vlinder (Ter Apel), Christelijke Basisschool De Hoeksteen (Ter Apel), de Ds. E. du Marchie van Voorthuysenschool (Urk), de Dr. Maarten Lutherschool (Urk), de Johannes Calvijnschool (Urk), de Petrus Datheenschool (Urk), Gereformeerde Basisschool De Leilinde (Winschoten)

Augustus

1-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland verder aangevuld.
2-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland verder aangevuld.
3-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland verder aangevuld.
5-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Utrecht afgemaakt. Adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland verder aangevuld.
6-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland verder aangevuld.
7-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland afgemaakt en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Overijssel.
9-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Overijssel verder aangevuld.
10-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Overijssel verder aangevuld.
12-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Overijssel en Flevoland afgemaakt en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland.
14-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland verder aangevuld.
15-8-2019 Israëlcentrum van Christenen voor Israël bezocht. Volgende week verslag.
16-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland verder aangevuld.
17-8-2019 Recensie van het boekje Kees-Jan op avontuur in de Ardennen’ geplaatst. Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland verder aangevuld.
19-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland verder aangevuld.
20-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland verder aangevuld en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Drenthe.
21-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Drenthe verder aangevuld.
22-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Drenthe afgemaakt en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Groningen. We starten dit najaar een cursus ‘schepping en evolutie’. Deze cursus wordt gegeven door de oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul en is óók geschikt voor basisschooldocenten om te staan op een solide creationistische basis.
23-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Holland afgemaakt en het adressenbestand van alle christelijke scholen in Groningen verder aangevuld. Boekenpakketten verzonden naar de Boazschool (Meliskerke), de Jhr. W. Versluijsschool (Aagtekerke), de Eben-Haëzerschool (Oostkapelle), Christelijke Basisschool De Goede Polder (Vrouwepolder) en Christelijke Basisschool De Lichtstraal (Westkapelle).
26-8-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Groningen afgemaakt en het adressenbestand van alle christelijke scholen in Friesland afgemaakt. Recensie geplaatst van het kinderboekje De Meester is zoek.
27-8-2019 Boekenpakket verzonden naar de Protestants Christelijke Basisschool De Morgenster (Wierden).
28-8-2019 Persbericht verzonden voor cursus Mart-Jan Paul over ‘schepping en evolutie’. Deze cursus is óók geschikt voor basisschooldocenten om te staan op een solide creationistische basis.
29-9-2019 Persbericht voor cursus Mart-Jan Paul online gezet en genoemd in de nieuwsbrief van Logos Instituut.

Juli

8-7-2019 Een recensie geplaatst van het boekje ‘Sem’s dinosaurussen‘. Adressenbestand van alle christelijke scholen in Limburg afgemaakt en verder gegaan met het adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Brabant.
9-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Brabant verder aangevuld.
10-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Noord-Brabant afgemaakt en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Zuid-Holland.
11-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Zuid-Holland verder aangevuld.
12-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Zuid-Holland verder aangevuld.
15-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Zuid-Holland afgemaakt en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Utrecht.
16-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Utrecht verder aangevuld.
24-7-2019 Recensie van ‘6-in-1 puzzelbijbel Schepping‘ geplaatst op de website.
25-7-2019 Recensie van ‘God maakt de aarde‘ geplaatst op de website. Adressenbestand van alle christelijke scholen in Utrecht verder aangevuld.
26-7-2019 Recensie van ‘Mee met Noach‘ geplaatst op de website.
29-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Utrecht verder aangevuld.
30-7-2019 Adressenbestand van alle christelijke scholen in Utrecht verder aangevuld en een begin gemaakt aan het adressenbestand van alle christelijke scholen in Gelderland.

Juni

3-6-2019 Een recensie geplaatst van de Speelgoedneanderthaler van Playmobil
21-6-2019 Boekenpakketten verzonden naar basisscholen in Terneuzen (Rooms Katholieke Basisschool Op Dreef) en Renswoude (Christelijke Basisschool De Stifthorst en Christelijke Basisschool De Borgwal).
26-6-2019 DoeZoo in Leens bezocht.
27-6-2019 Een artikel over DoeZoo in Leens geplaatst op onze website.

Mei

20-5-2019 Een maand lang hebben we niet aan dit project kunnen werken vanwege andere verplichtingen zoals de (voorbereiding van de) geologiereis en een scheppingscongres in Apeldoorn. Vandaag is er op de website van Logos Instituut een recensie verschenen van Mini Pop-Up Noach.
21-5-2019 Zes boekenpakketten verzonden naar zes scholen in Arnhem (Evangelische Basisschool De Rank), Valburg (St. Jacobusschool), Den Helder (Gereformeerde Basisschool De Lichtlijn), Putten (Christelijke Nationale School De Akker), Schiedam (Katholieke Basisschool De Vlinder en Barneveld (Openbare Basisschool De Lijster).
27-5-2019 Vandaag een recensie van ‘Alle dieren in de ark‘ geschreven.
28-5-2019 Acht boekenpakketten verzonden naar basisscholen in Nederland. Het gaat om Christelijke Nationale School Petraschool (Nunspeet), basisschool De Hoge Voorde (Vorden), Gereformeerde Basisschool De Wierde (Winsum), Christelijke Basisschool Koningin Wilhelmina (Hollum), Openbare Basisschool De Schakel (Hollum), Openbare Basisschool ’t Ienster (Ballum), Kardinaal de Jongschool (Nes)en Brede School De Jutter (Oost-Vlieland).

April

1-4-2019 Vandaag een recensie van ‘De boot op het land’ geplaatst. Boekenpakketten verzonden naar de Christelijke Daltonschool De Marke in Giessen, Wereldkidz Merseberch in Maarsbergen, de Openbare Basisschool Het Palet, Christelijk Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag Eben-Haëzer en Rehoboth en De Hervormde School (allen in) Opheusden, de Prinses Beatrixschool in Renkum, de Prinses Beatrixschool in Wolfheze en de School met de Bijbel Jorai in Zegveld.
3-4-2019 Zeven boekenpakketten verzonden naar vier gezinnen die thuisonderwijs geven en drie scholen in Veenendaal (de Christelijke school voor speciaal basisonderwijs De Windroos, de Katholieke Basisschool De Vuurvlinder en de Rehobothschool). Vanmiddag nog zes boekenpakketten verzonden naar twee gezinnen die thuisonderwijs geven en naar vier scholen (de School met de Bijbel De Poort in Ten Boer, Christelijke Daltonschool De Marke in Gieten, de Protestants-Christelijke Basisschool Constantijnschool in Rijssen en de Van Hasseltschool in Hilversum).
17-4-2019 Vandaag acht boekenpakketten verzonden naar scholen (Johannes Calvijnschool, Amersfoort. Maranathaschool, Nieuwkoop. Basisschool SamSam, Oosterhout. Willem Teellinckschool, Achterberg. Openbare Basisschool De Oversteek, Nijmegen. Christelijke Basisschool De Wrâldpoarte, Garijp. Master Frankeskoalle, Eenrewoude en Samenwerkingsschool De Diamant, Oudega.)

Maart

7-3-2019 Vandaag een recensie van ‘De kleine dino gaat op pad’ geplaatst.
8-3-2019 Op de bestuursvergadering kort gesproken over de urgentie van dit thema.
11-3-2019 Het bericht van Family7 geplaatst op onze website over de uitzending van het kinderprogramma ‘De Diamantslijper’. Vandaag ook een recensie van ‘Noachs drukke dierenboot’ geplaatst.
12-3-2019 Het bovenstaande project is genoemd in de nieuwsbrief van Logos Instituut. Daarnaast is er op de website een recensie verschenen van het boekje ‘In de ark twee aan twee’. Vandaag hebben we ook veel gesprekken gevoerd met mensen uit de achterban over dit project. We zijn dankbaar dat er een groot startbedrag van 5.000 euro gedoneerd is. Daarmee kunnen we de grotere projecten oppakken, zoals het inventariseren van methoden.
13-3-2019 We hebben een project van vorig jaar afgestoft: geef uw favoriete basisschool twee kinderboeken voor in de bibliotheek (één over dinosaurussen en één over astronomie vanuit Bijbels perspectief). Zie hier voor de voorwaarden, de handelswijze en de scholen die al zo’n pakket ontvangen hebben. Helpt u de lijst te laten groeien?
14-3-2019 Boekenpakketten verzonden naar de protestants-christelijke basisscholen J.D. van Arkel (Broek op Langedijk) en De Borchstee (Elburg), de gereformeerde basisschool De Cirkel (Assen) en de School met de Bijbel (Randwijk). Zie onze boekenactie.
15-3-2019 Boekenpakketten verzonden naar de Internationale Christelijke School De Ceder in Boskoop en de Rehobothschool in Waddinxveen. Daarnaast naar twee families die thuisonderwijs geven. Zie onze boekenactie.
16-3-2019 Het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ is genoemd in het openingswoord van Jan van Meerten op het congres in Opheusden, daarnaast hebben mensen aanvullende informatie meegenomen op een A4 (dat was vooraf op de stoelen gelegd). Dat leidde tot enthousiaste reacties en mogelijkheden tot samenwerking.
19-3-2019 Boekenpakketten verzonden naar vijf gezinnen die thuisonderwijs geven. Plus naar de Protestants-Christelijke Basisschool De Kuyperschool (Andijk), de Reformatorische Basisschool De Zaaier (Groningen), de Maranatha Advent Homeschool (Almere) en School met de Bijbel Het Visnet (Grafhorst).
21-3-2019 Samen met Johan Demoed van Weet Magazine op gesprek geweest bij een uitgever voor uitgave van een creationistisch kinderboek.
25-3-2019 tot 30-3-2019 Jan van Meerten afwezig in verband met voorbereiding geologiereis Hongarije.

[wcsp_cross_sell product_num=”12″ display_columns=”4″ title=”Koop ook:”]

Ondersteuners9
Totaal bedrag5.891,50
Doel25.000,00
Nog nodig19.108,50
Startdatum22 september 2019
Eind Datum1 januari 2020
Tijd overThe campaign will end in 3 months, 9 days, 2 hours, 16 minutes, 5 seconds


Aanbiedingen

Deze boeken en DVD's zijn in de uitverkoop