Geloof is de sleutel tot kennis 2021

Doelbedrag4.000,00
Giften tot nu toe230,00
Nog nodig3.770,00
Voortgang
Deadline31 december 2021
The campaign will end in 9 months, 29 days, 33 minutes, 9 seconds

Categorie:

Beschrijving

Op 26 en 27 februari 2021 organiseren wij een congres met als titel ‘Geloof is de sleutel tot kennis’. We richten ons op opvoeding, onderwijs en onderzoek. In tijden van secularisatie en sciëntisme is een toerustend en bemoedigend creationistisch congres meer dan nodig! Vanwege de coronamaatregelen kunnen wij elkaar niet in ‘levende lijve’ ontmoeten. Toch zouden wij u wel willen ontmoeten en toerusten met informatie. Daarom hebben we gekozen voor een livestream. Meer informatie over dit congres is hier te vinden. Wij zoeken voor dat congres nog (particuliere) sponsors die dit initiatief willen ondersteunen. De kosten voor dit congres zijn begroot op 4.000 euro. De begroting is op te vragen bij de organisator van dit congres, Jan van Meerten via [email protected]

U kunt ons steunen door:
– Zelf deel te nemen aan dit congres. Dit kan via ons YouTube-kanaal of via onze Facebook-pagina.
– Mensen aan te moedigen en/of te ondersteunen om dit congres bij te wonen.
– Een gift te geven. Deze gift is, vanwege onze ANBI-status, aftrekbaar bij de belastingdienst.

Helpt u mee door middel van een vrijwillige bijdrage, zodat wij ook in de toekomst dit soort congressen en livestreams kunnen beleggen?

Ondersteuners3
Totaal bedrag230,00
Doel4.000,00
Nog nodig3.770,00
Startdatum1 maart 2021
Eind Datum31 december 2021
Tijd overThe campaign will end in 9 months, 29 days, 33 minutes, 9 seconds


Aanbiedingen

Deze boeken en DVD's zijn in de uitverkoop