Eigen onderzoek naar een ‘dinolaag’ en het presenteren daarvan op een buitenlands creationistisch congres

Doelbedrag9.500,00
Giften tot nu toe50,00
Nog nodig9.450,00
Voortgang
Deadline31 juli 2023
The campaign will end in 2 years, 1 month, 13 days, 21 hours, 28 minutes, 14 seconds

Categorie:

Beschrijving

Logos Instituut heeft drie aandachtsgebieden: Opvoeding, Onderwijs en Onderzoek. De meeste aandacht gaat momenteel uit naar de aandachtsgebieden: Opvoeding en Onderwijs. We hebben vooralsnog minder aandacht kunnen besteden aan het doen van eigen onderzoek. Met dit project willen we daar verandering in brengen. De komende drie jaren (2021-2023) wil Jan van Meerten pionieren voor eigen onderzoek. Hij wil twee presentaties voorbereiden voor een groot internationaal creationistisch congres (ICC) dat van 16 tot en met 19 juli 2023 zal plaatsvinden in het gebouw van Cedarville University, een Amerikaanse creationistische universiteit.

Twee onderzoekspapers

Toen Jan van Meerten in 2018 deelnam aan een eerdere versie van dit congres, kwam hij erachter dat heel veel Europese creationistische organisaties niet vertegenwoordigd waren. We kunnen moeilijk van internationaal spreken als er slechts twee Engelstalige landen vertegenwoordigd zijn. Hij ging het gesprek aan met de organisatie en samen met hen kwam hij tot de conclusie dat hier verandering in zou moeten komen. Door middel van de presentaties van deze twee wetenschappelijke artikelen kunnen we in ieder geval Logos Instituut vertegenwoordigen. Verder wil hij ook andere Europese (maar ook Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische) creationistische organisaties stimuleren om mee te werken aan dit congres.

De voorlopige werktitels van deze papers zijn:

Paleontology, paleoecology and geology of the Csehbánya Formation from the Upper Cretaceous, western Hungary.
Giant flightless bird Gargantuavis from the Upper Cretaceous of Europe – a literature study and implications for the creation paradigm.

Voor beide artikelen is Jan van Meerten de hoofdauteur. Dat wil niet zeggen dat hij de enige auteur is. Het eerste wetenschappelijke artikel wil hij schrijven samen met een paleontoloog en een geoloog die (voorlopig) liever anoniem willen blijven. Het tweede wetenschappelijke artikel wil hij zelf schrijven, maar in overleg met enkele ornithologen, biologen, geologen en paleontologen. Voor de eerste paper is al eerder wat voorbereidend leeswerk gedaan voor de geologiereis naar Hongarije (die volgend jaar voor de tweede keer hoopt plaats te vinden, zie hier voor meer informatie).

Naast deze twee papers wil Jan van Meerten ook nog een drie korte abstracts (350 woorden) presenteren. Deze abstractst dienen vergezeld te gaan met een korte presentatie van 12 minuten. De eerste abstract zal gaan over de Rudapithecus, een mensaap die leek op een chimpansee. De tweede en derde gaan over de geschiedenis van het scheppingsparadigma in Nederland. Hieronder volgen de werktitels:

– Rudapithecus hungaricus, a chimp-like ape from the Late Miocene, northern Hungary.
Creation, the Fall, the Flood and the confusion of the languages in the strict Reformed churches of the Netherlands.
A short history of the creation paradigm in the Netherlands.

Voor het onderzoek én de presentatie zijn natuurlijk financiële middelen nodig. Het bedrag hieronder zal worden besteed aan (de voorbereidingen) van het onderzoek en de presentatie op het congres in Amerika. Ter voorbereiding wordt er een week veldwerk ingepland. Het veldwerk zal worden gedaan met een paleontoloog en een geoloog. Een begroting is op te vragen via [email protected] Wetenschappelijk onderzoek is een van de kurken waar het scheppingsparadigma op drijft. Wilt u overwegen om dit project te financieren? Wilt u dit project in uw gebeden meenemen en bidden voor een voorspoedige voortgang van dit project? Wilt u creationistische biologen, geologen en paleontologen (ook als zij nog student zijn) stimuleren mee te doen met dit project? Ze kunnen dan contact opnemen door middel van het hierboven genoemde mailadres.

Uiteraard zullen de resultaten niet alleen in Amerika gepresenteerd worden. Deze presentaties worden D.V. na het ICC-congres ook in Nederland (in het Nederlands) gepresenteerd op een congres van Logos Instituut. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten die aanleiding geven tot het eerste wetenschappelijke artikel ook verwerkt worden in de geologiereis naar Hongarije.

Baten

Wat zijn de ‘baten’ van dit project:

  • Bouwen aan een scheppingsparadigma en een creationistisch wereldbeeld.
  • Het opzetten van een Europees netwerk.
  • Samenwerking bevorderen van Nederlandstalige creationisten.
  • Netwerken met academici op de ICC.
  • Ervoor zorgen dat ICC ook daadwerkelijk internationaal wordt.
  • Studenten stimuleren mee te bouwen aan een scheppingsparadigma.
  • Pionieren eigen onderzoek Logos Instituut.
  • Bezoek aan het ICR Discovery Center en netwerken met academici van ICR.
  • Presentatie op een Logoscongres.
  • Verwerken onderzoek in de geologiereis naar Hongarije.

PS: De foto bij dit project is genomen in het natuurhistorisch museum van Boedapest (de hoofdstad van Hongarije). Te zien zijn enkele dinosauriërs die gevonden werden in de Csehbánya Formation. Met dank aan Lorens Knap, van Hongarije Holidays,  die deze foto gemaakte toen we in 2018 samen een voorbereidingsexcursie deden naar Hongaarse geologische locaties.

Ondersteuners1
Totaal bedrag50,00
Doel9.500,00
Nog nodig9.450,00
Startdatum17 juni 2021
Eind Datum31 juli 2023
Tijd overThe campaign will end in 2 years, 1 month, 13 days, 21 hours, 28 minutes, 14 seconds