De basisschool op weg naar 2022

Doelbedrag25.000,00
Giften tot nu toe700,00
Nog nodig24.300,00
Voortgang
Deadline1 januari 2022
The campaign will end in 11 months, 10 days, 10 hours, 53 minutes, 46 seconds

Categorie:

Beschrijving

De basisschoolleeftijd is de leeftijd waarin de basis wordt gelegd voor het verdere leven. Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en vormen zich een beeld van de werkelijkheid. Het is uitermate belangrijk dat het beeld dat onze kinderen krijgen van deze werkelijkheid bijbelgetrouw is. Vandaag de dag zijn onze kinderen maar al te vaak overgeleverd aan de grillen van de media en het seculier en naturalistisch denken. Als we ze daarin blijvend onderdompelen (en geen creationistische bagage meegeven) zijn ze in hun verdere leven evolutionist/naturalist en zo mogelijk zelfs atheïst. Hoe kunnen we het tij keren?

Met dit project, dat onder leiding staat van onze medewerker Jan van Meerten, willen aan deze dringende behoefte voldoen. Dit project is een vervolg op het project ‘De basisschool op weg naar 2021’. Dit jaar willen we met het opgehaalde bedrag inventariseren welk materiaal er voor handen is en zo nog verder de leemtes ontdekken. Ook willen we aanvullend materiaal maken voor de basisschoolleeftijd zodat wij ook die leemtes kunnen vullen. En willen we uitgevers stimuleren om onderwijsmateriaal uit te geven. Dit blijft echter toekomstmuziek als we niet weten welk materiaal er voorhanden is. Een deel van het bedrag betreft portokosten. Deze portokosten worden besteed aan een brief naar alle christelijke basisscholen met de bevindingen van de inventarisatie, zodat onze doelgroep weet welk materiaal er voorhanden is en hoe ze dat kunnen gebruiken. Omdat er vorig jaar niet voldoende geld opgehaald is om een brief naar alle christelijke scholen te sturen willen wij hierbij nogmaals een beroep op u doen. Als laatste willen we educatieve centra en musea in kaart brengen die raakvlakken hebben met ons thema ‘geloof en wetenschap’. Zodat we ook kunnen zien hoe onze kinderen in diverse musea voorgelicht worden. Als laatste maar niet het onbelangrijkste willen we binnen dit project ook presentaties voorbereiden én geven over onze vroegste geschiedenis (bijvoorbeeld over dinosauriërs, de schepping, de zondvloed, het heelal etc.) op de basisscholen. U kunt ons uitnodigen via [email protected]

Januari

20 januari: Vandaag twee voetnoten toegevoegd aan de bespreking van het boek ‘Lot en Lu in de winter’. Het genoemde boekje ‘Lot viert feest’ bevat geen verwijzingen naar onze oergeschiedenis, het boekje ‘Kom mee, Gijs en Hilde’ slechts summier.
16 januari: Vandaag een bespreking geplaatst van ‘Naar de dierentuin!‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. Het boek is ook toegevoegd aan het overzicht van kinder- en jeugdboeken.
15 januari: Vandaag een bespreking geplaatst van ‘Vergelding‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. Het boek is ook toegevoegd aan het overzicht van kinder- en jeugdboeken.
12 januari: Vandaag een bespreking geplaatst van ‘Lot en Lu in de winter‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. Het boek is ook toegevoegd aan het overzicht van kinder- en jeugdboeken.
7 januari: Vandaag een bespreking geplaatst van ‘Het geheim van De Vuurvis‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. Het boek is ook toegevoegd aan het overzicht van kinder- en jeugdboeken.
6 januari: Vandaag een bespreking geplaatst van ‘Lot en Lu in de dierentuin‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. Het boek is ook toegevoegd aan het overzicht van kinder- en jeugdboeken.
5 januari: Vandaag een bespreking geplaatst van ‘Maaike en Marijke krijgen een brief‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. Het gaat hier slechts om het luisterboek, het boek zelf is alleen nog tweedehands te verkrijgen. Het boek is ook toegevoegd aan het overzicht van kinder- en jeugdboeken.
1 januari: Het nieuwe jaar is weer begonnen. Wij wensen iedere lezer Gods zegen toe voor het jaar 2021. Vanuit het oude jaar nemen we van het project ‘De basisschool op weg naar 2021‘ nog 700 euro mee en nog wat materiaal wat we hebben aangeschaft maar nog niet hebben besproken. Vandaag verscheen ook een bespreking van ‘Sporen in het dal van de zilverberken‘. Vanwege verwijzingen naar de vroegste geschiedenis is dit boek ook te koop in onze webshop. De afgelopen jaren zijn er al heel wat kinderboeken gelezen (en soms ook besproken). Een overzicht is hier te vinden.

Ondersteuners1
Totaal bedrag700,00
Doel25.000,00
Nog nodig24.300,00
Startdatum21 januari 2021
Eind Datum1 januari 2022
Tijd overThe campaign will end in 11 months, 10 days, 10 hours, 53 minutes, 45 seconds


Aanbiedingen

Deze boeken en DVD's zijn in de uitverkoop