De basisschool op weg naar 2021

Doelbedrag25.000,00
Giften tot nu toe3.500,00
Nog nodig21.500,00
Voortgang
Deadline31 december 2020
The campaign will end in 11 months, 4 days, 5 hours, 31 minutes, 30 seconds

Categorie:

Beschrijving

De basisschoolleeftijd is de leeftijd waarin de basis wordt gelegd voor het verdere leven. Kinderen leren lezen, schrijven, rekenen en vormen zich een beeld van de werkelijkheid. Het is uitermate belangrijk dat het beeld dat onze kinderen krijgen van deze werkelijkheid bijbelgetrouw is. Vandaag de dag zijn onze kinderen maar al te vaak overgeleverd aan de grillen van de media en het seculier en naturalistisch denken. Als we ze daarin blijvend onderdompelen (en geen creationistische bagage meegeven) zijn ze in hun verdere leven evolutionist/naturalist en zo mogelijk zelfs atheïst. Hoe kunnen we het tij keren?

Met dit project, dat onder leiding staat van onze medewerker Jan van Meerten, willen aan deze dringende behoefte voldoen. Dit project is een vervolg op het project ‘De basisschool op weg naar 2020’. Zie hier voor de uitvoering daarvan. Dit jaar willen we met het opgehaalde bedrag inventariseren welk materiaal er voor handen is en zo nog verder de leemtes ontdekken. Ook willen we aanvullend materiaal maken voor de basisschoolleeftijd zodat wij ook die leemtes kunnen vullen. En willen we uitgevers stimuleren om onderwijsmateriaal uit te geven. Dit blijft echter toekomstmuziek als we niet weten welk materiaal er voorhanden is. Een deel van het bedrag betreft portokosten. Deze portokosten worden besteed aan een brief naar alle christelijke basisscholen met de bevindingen van de inventarisatie, zodat onze doelgroep weet welk materiaal er voorhanden is en hoe ze dat kunnen gebruiken. Omdat er vorig jaar niet voldoende geld opgehaald is om een brief naar alle christelijke scholen te sturen willen wij hierbij nogmaals een beroep op u doen. Als laatste willen we educatieve centra en musea in kaart brengen die raakvlakken hebben met ons thema ‘geloof en wetenschap’. Zodat we ook kunnen zien hoe onze kinderen in diverse musea voorgelicht worden.

Januari

13-1-2020 Een recensie geplaatst van het boek ‘De zonnesteen’.
10-1-2020 Een boekenpakket verzonden naar Mariaschool (Beuningen (Ov.)), St. Plechelmusschool (De Lutte), De Haafakkers, Koningin Julianaschool (Heteren), Katholieke Basischool De Martinus, Katholieke Basisschool De Verrekijker, Katholieke Basisschool Veldzijde, Kindcentrum Meester Snel, Rooms Katholieke Basisschool De Wegwijzer (Losser), Basisschool De Esch, Basisschool De Leemstee, Basisschool De Maten, Daltonschool De Bongerd, Drie Eenheidschool, Franciscusschool, Rooms Katholieke Basisschool De Wendakker (Oldenzaal), Brede school Overdinkel, Katholieke Basisschool Pax Christi (Overdinkel), Dr. Lammerts van Buerenschool en Protestants Christelijke Ds. Van Lingenschool (Zetten)
6-1-2020 Op de website van Logos Instituut hebben we een recensie geplaatst van het boekje ‘Zebra op de ark‘.
2-1-2020 We hebben een recensie geplaatst van het boekje Feest bij de boomhut! en omdat het positief spreekt over de Schepping hebben we het ook toegevoegd aan onze webshop.
1-1-2020 Het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ is afgesloten. 3500 euro van dat project is nog niet gebruikt voor de uitvoering daarvan. Dit bedrag hebben we aan dit project toegevoegd. Van het opgehaalde bedrag vorig jaar is ook materiaal aangeschaft dat nog niet is beschreven. De beschrijvingen daarvan worden hier t.z.t. weergegeven. De uitwerking van het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ is hier te vinden.

Ondersteuners1
Totaal bedrag3.500,00
Doel25.000,00
Nog nodig21.500,00
Startdatum26 januari 2020
Eind Datum31 december 2020
Tijd overThe campaign will end in 11 months, 4 days, 5 hours, 31 minutes, 29 seconds


Aanbiedingen

Deze boeken en DVD's zijn in de uitverkoop