Als Genesis 1-3 geen geopenbaarde geschiedenis zou zijn…

2,50

Op voorraad

Beschrijving

Gods openbaring over zijn eigen scheppingswerk is niet beperkt tot Genesis 1 en 2. Ze is op veel plaatsen in de Schrift te vinden. We moeten dus de héle Schrift bestuderen en Schrift met Schrift vergelijken om Gods openbaring te leren verstaan. Gods Zoon, Jezus Christus, refereerde zo’n 25 keer aan de eerste helft van het boek Genesis – de schrijvers van het Nieuwe Testament brengen 175 citaten of verwijzingen. Zij behandelen, evenals de Here Jezus Zelf, het scheppingsbericht als geopenbaarde geschiedenis, niet als poëzie of allegorie, laat staan als een mythe.
Evolutie (verticale ontwikkelings- en afstammingsleer) als wereldbeschouwing is niet alleen een probleem in de biologie, maar ook bv. in de theologie, psychologie, pedagogie, sociologie, medische ethiek, geschiedeniswetenschap, taalwetenschap en politiek.

Extra informatie

Taal

Nederlands

Bindwijze

Geniet

Druk

2009

Aantal pagina's

34

Auteur

Nannen, Els