Inzicht – Wetenschap voor Gods aangezicht (Voorverkoop, verschijnt eind maart 2023)

19,95

Let op: Dit boek is nu in de voorverkoop. Indien samen besteld met andere producten, dan worden die ook pas verzonden zodra dit boek is verschenen.

Beschrijving

Inzicht: wetenschap voor Gods aangezicht, 352 blz.

Let op: Dit boek is nu in de voorverkoop. Indien samen besteld met andere producten, dan worden die ook pas verzonden zodra dit boek is verschenen.

Is het mogelijk geloof en wetenschap te combineren, of zijn het twee gescheiden werelden? In deze bundel komen twintig Nederlandstalige wetenschappers aan het woord die van harte een verbinding voorstaan.

Op hun eigen wetenschapsgebied laten zij zien dat vooronderstellingen een grote rol spelen. Deze deskundigen wensen wetenschap te bedrijven ‘voor Gods aangezicht’. Naar hun overtuiging is het belangrijk rekening te houden met de Schepper van deze wereld en Zijn openbaring. Die houding geeft meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. De gangbare wetenschap houdt immers geen rekening met Gods handelen.

In deze bundel staan artikelen over theologie, kerkgeschiedenis, wetenschapsvisie, natuurwetenschappen en biologie. Het doel van deze bijdragen is inzicht in Gods schepping, zodat we ons over Hem verwonderen.

P.s. op 5 april is er een livestream met drie auteurs van Inzicht – wetenschap voor Gods aangezicht.

20.00 – 20.05 Introductie door presentator Hans Bezemer (docent natuur- en scheikunde)
20.05 – 20.20 Presentatie prof. dr. Mart-Jan Paul over het belang van dit boek en over zijn hoofdstuk (2) over ‘De historiciteit van Genesis 1-11’
20.20 – 20.25 Ruimte voor vragen vanuit het publiek
20.25 – 20.40 Presentatie prof. dr. ir. Wim de Vries over zijn hoofdstuk (18) over ‘God als Eigenaar en de mens als rentmeester van de schepping’
20.40 – 20.45 Ruimte voor vragen vanuit het publiek
20.45 – 21.00 Presentatie prof. dr. Wim van Vlastuin over zijn hoofdstuk (11) over ‘Geloof in de wetenschap. Over onbewezen vooronderstellingen’
21.00 – 21.30 Ruimte voor vragen van uit het publiek aan de drie auteurs

Extra informatie

Aantal pagina's

352

Auteur

B. Zuiddam , M.J. Paul , W. de Vries, J. van Meerten (Redactie)

Bindwijze

Paperback

BSN

9789087187002

Uitgever

De Banier