Weet magazine – nummer 54

Weet Magazine is een creationistisch populair-wetenschappelijk tijdschrift met artikelen over (natuur)wetenschap en techniek.

Het 54ste nummer bevat de volgende grote artikelen:

1. Natuurlijke bruggen. Maak kennis met het raadsel van Amerika’s vrijstaande bogen.
2. Evolutie in een reageerbuis. Wat hebben de Nobelprijswinnaars precies gedaan?
3. Soldaat van de toekomst. De nieuwe snufjes van onze krijgsmacht.
4. Van huidcel tot stamcel. Wat is er allemaal mogelijk?
5. Gorillagesprekken. Kun je een aap gebarentaal leren?
6. Wat is de mens? Edgar Andrews over zijn nieuwste boek.
7. Mysterieuze Mars-manen. Hoe zijn Phobos en Deimos gekomen waar ze nu zijn?
8. Wat zit er allemaal in? Over vreemde stofjes in verzorgingsproducten.
9. De scheppingslijn kwijt
10. Heeft Jezus dat echt gezegd? Waarom andere ‘Evangeliën’ niet in de Bijbel thuishoren

Wie denkt, moet geloven

De auteur, die de resultaten van de moderne wetenschap grondig kende, probeert in dit boekje duidelijk te maken dat de argumenten van hen die volhouden dat alles door toeval is ontstaan, rationeel niet steekhoudend zijn. ‘Schoenen en verstand bij de ingang achterlaten.’ Die tekst hing boven de toegangspoort van het auditorium in de commune van Bhagwan in Poona, India. Geldt die eis ook wanneer het gaat over het geloof in een Schepper God? Is het geloof alleen een gevoelskwestie, of speelt het verstand ook nog een rol? Welke samenhang bestaat er tussen wat wij denken en wat wij geloven? Is geloven in de God van de Bijbel irrationeel of is het juist de enige verstandige optie?

A. E. Wilder-Smith (1915-1995) studeerde natuurwetenschappen aan de universiteit van Oxford en behaalde in 1941 zijn eerste doctoraat aan de universiteit van Reading (fysische organische chemie). In 1964 haalde hij zijn tweede doctoraat aan de universiteit van Geneve (farmacologie), gevolgd door een derde doctoraat in datzelfde jaar aan de Eidgenossische Technische Hochschule in Zurich (natuurwetenschappen). Hij gaf in vele landen les aan toonaangevende universiteiten. Meer dan dertig van zijn boeken zijn in zeven talen gepubliceerd. In 1986 nam hij samen met Edgar Andrews deel aan het Huxley Memorial Debate aan de Oxford Union (een debatvereniging verbonden aan de universiteit van Oxford), waar zij debatteerden met evolutiebiologen Richard Dawkins en John Maynard Smith.

DVD Wat is de mens?

Op deze dvd kunt u de boekpresentatie bekijken van het nieuwe boek van de Britse prof. dr. Edgar Andrews: Wat is de mens? Adam, alien of aap? De presentatie vond plaats op 23 februari 2018 in De Bronckhorsthoeve te Brummen. Het eerste half uur bestaat uit een lezing van Logosmedewerker Jan van Meerten: De mens, goddelijk geschapen of dierlijk ontwikkeld? Daarna volgen twee lezingen van Edgar Andrews: (1) Waarom is het belangrijk te geloven in een historische Adam? (2) Waarom een boek over de historische Adam? De presentatie werd afgesloten met een korte vraag-en-antwoordsessie. Er staan ook zeven korte videoclips op waarin de auteur enkele vragen beantwoordt, en een kort interview met theoloog Jan Hoek en wiskundige Kees Roos. De paperback (384 pagina’s) kost € 16,95 en het eBook € 9,99. Het eBook is beschikbaar als ePUB, Kobo, iBook en via Google Play.

Professor Edgar H. Andrews is emeritus hoogleraar materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van polymeren (grote moleculen). In 1967 richtte hij de afdeling materiaalkunde op aan het Queen Mary College van de universiteit van Londen. Deze afdeling vormde samen met vijf andere afdelingen de faculteit technische wetenschappen. Hij begon als hoofd van de afdeling materiaalkunde, en later werd hij decaan van de faculteit technische wetenschappen. Van 1968 tot 1998 was hij hoogleraar materiaalkunde. Hij heeft meer dan honderd wetenschappelijke studies en boeken gepubliceerd, alsook twee bijbelcommentaren en verscheidene werken over wetenschap, religie en theologie. Zijn boek From Nothing to Nature (In het Nederlands verschenen als Alles uit niets) is in tien talen vertaald. Edgar Andrews was meer dan dertig jaar internationaal adviseur van de Dow Chemical Company (VS) en twintig jaar adviseur van de 3M Company (VS). Hij trad ook veelvuldig op als getuige-deskundige bij rechtszaken in het Britse Hooggerechtshof en in gerechtshoven in de VS en Canada. In 1986 nam hij samen met A. E. Wilder-Smith deel aan het Huxley Memorial Debate aan de Oxford Union, waar zij debatteerden met evolutiebiologen Richard Dawkins en John Maynard Smith.

Voor meer informatie over de auteur zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Edgar_Andrews

Wat is de mens?

In dit boek bespreekt een gerenommeerd wetenschapper op een gemakkelijk leesbare en humoristische wijze de eeuwenoude vragen over de aard en oorsprong van de mens. Het boek wordt gekenmerkt door een groot scala aan onderwerpen, diepgravende analyses, duidelijkheid en verfrissende originaliteit. Dr. Andrews is een begenadigd schrijver, getuige zijn eerdere boek Wie heeft God gemaakt Op zoek naar een allesverklarende theorie, dat in verschillende talen vertaald is en waarvan er zo’n 40.000 exemplaren verkocht zijn. In dit nieuwe boek zal zijn wetenschappelijk inzicht, onderwijservaring en bijbels wereldbeeld ons ook heel persoonlijk aanspreken, omdat het onze persoonlijke en collectieve plaats in het universum bespreekt.

Professor Edgar H. Andrews is emeritus hoogleraar materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van polymeren (grote moleculen). In 1967 richtte hij de afdeling materiaalkunde op aan het Queen Mary College van de universiteit van Londen (www.materials.qmul.ac.uk). Deze afdeling vormde samen met vijf andere afdelingen de faculteit technische wetenschappen. Hij begon als hoofd van de afdeling materiaalkunde, en later werd hij decaan van de faculteit technische wetenschappen. Van 1968 tot 1998 was hij hoogleraar materiaalkunde. Hij heeft meer dan honderd wetenschappelijke studies en boeken gepubliceerd, alsook twee bijbelcommentaren en verscheidene werken over wetenschap, religie en theologie. Zijn boek From Nothing to Nature (In het Nederlands verschenen als: Alles uit niets) is in tien talen vertaald. Edgar Andrews was meer dan dertig jaar internationaal adviseur van de Dow Chemical Company (VS) en twintig jaar adviseur van de 3M Company (VS). Hij trad ook veelvuldig op als getuige-deskundige bij rechtszaken in het Britse Hooggerechtshof en in gerechtshoven in de VS en Canada. In 1986 nam hij samen met A. E. Wilder-Smith deel aan het Huxley Memorial Debate aan de Oxford Union, waar zij debatteerden met evolutiebiologen Richard Dawkins en John Maynard Smith.

Voor meer informatie over de auteur (zijn loopbaan en kwalificaties) wordt u verwezen naar het volgende Wikipedia-artikel: Prof. dr. Edgar H. Andrews

Wie heeft God gemaakt?

Wie heeft God gemaakt Edgar Andrews

Wie heeft God gemaakt, Edgar Andrews

Een boek van een vermaard wetenschapper over het bestaan van God, met hoofdstuktitels als ‘Sooty en het universum’, ‘Met een stoommachine naar de sterren’ en ‘De nette dikhuid’, moet wel anders zijn. En dat is het ook. Het boek behandelt moeilijke vragen over wetenschap, filosofie en geloof met verbazingwekkende eenvoud. Edgar Andrews ontmaskert de pretenties van het ‘nieuwe atheïsme’ van Richard Dawkins en anderen, waarbij hij scherpe argumenten op een vriendelijke en humoristische wijze weet over te brengen.

De auteur wil echter niet alleen het huidige agressieve atheïsme bestrijden, maar ook een logisch samenhangend en over het geheel meer bevredigend alternatief bieden. Hij beschrijft hoe zijn collega-natuurkundigen ervan dromen een ‘theorie van alles’ te vinden die alle natuurkundige processen en verschijnselen in het universum omvat. Maar hij wijst erop dat ‘het bestaan’ uit meer bestaat dan alleen de materiële wereld – de dingen die het leven de moeite waard maken, zijn doorgaans immaterieel van aard. Zou er dan een allesverklarende theorie kunnen bestaan die niet alleen ruimte, tijd, materie en energie omvat, maar ook hart en verstand, geweten en geest? Ja, die theorie bestaat, zoals dit boek aantoont. Het is de Godhypothese, een ‘theorie’ die, ondanks zijn tegenstanders, nog steeds hoog uitsteekt boven het barre landschap van atheïsme en wanhoop.

Edgar Andrews is emeritus hoogleraar materiaalkunde aan de universiteit van Londen en een internationaal expert op het gebied van polymeren. Hij is opgeleid als natuurkundige (BSc theoretische natuurkunde, PhD experimentele vastestoffysica, DSc natuurkunde). In 1967 richtte hij de afdeling materiaalkunde op aan het Queen Mary College van de universiteit van Londen (een afdeling van de faculteit technische wetenschappen, waarvan hij later decaan werd). Hij heeft­ meer dan honderd wetenschappelijke studies en boeken gepubliceerd. Zijn boek From Nothing to Nature is in tien talen vertaald. Dr. Andrews was meer dan dertig jaar internationaal adviseur van de Dow Chemical Company (VS) en twintig jaar adviseur van de 3M Company (VS). Hij trad ook veelvuldig op als getuige-deskundige bij rechtszaken in het Britse Hooggerechtshof en in gerechtshoven in de VS en Canada. In 1986 nam hij samen met A. E. Wilder-Smith deel aan het Huxley Memorial Debate aan de Oxford Union, waar zij debatteerden met evolutiebiologen Richard Dawkins en John Maynard Smith.

Oorsprong, Wetenschap en Bijbel verenigd

Zijn wetenschap en geloof onverenigbaar? Heeft de moderne wetenschap met haar evolutietheorie het bijbelse scheppingsverhaal terzijde geschoven? Als je het Bijbelverhaal accepteert, moet je dan de wetenschap verwerpen? Ariel Roth is wetenschapper en christen. Zijn pleidooi is dat de combinatie van wetenschap en geloof een complete en goede verklaring geeft voor de wereld om ons heen. Het biedt ons als mens een beter zicht op de zin van het bestaan. Roth behandelt een scala aan onderwerpen, zoals de bewijzen voor schepping en evolutie, de zondvloed, de sterke en zwakke kanten van de wetenschappelijke methode en de betrouwbaarheid van de Bijbel. Hij concludeert dat het model van een recente schepping de gegevens beter verklaart dan het evolutiemodel of intermediaire modellen zoals geleidelijke schepping of theïstische evolutie.

Ariel Roth heeft 30 jaar gedoceerd en onderzoek verricht op het gebied van de biologie, de paleontologie en de geologie. Dit zijn de vakgebieden waarin wetenschap en geloof met elkaar in conflict komen. Hij behaalde een doctoraat in de Zoölogie aan de Universiteit van Michigan, gaf les aan de Andrews en Loma Linda Universiteit en was van 1980 tot 1994 directeur van het Geoscience onderzoeksinstituut. Hij heeft wereldwijd geologisch en paleontologisch veldwerk verricht. Roth is betrokken bij het schepping versus evolutie debat in de Verenigde Staten en heeft als getuigedeskundige opgetreden voor veel educatieve en juridische instellingen.